"สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ สนทนาอังกฤษ เป็นเลิศ AEC"
                                                                                       จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ท่าบ่อ

Sounds & VDO

การทักทาย การแนะนำตัวเอง การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน
การกล่าวลา การกล่าวแสดงความขอบคุณ การกล่าวคำขอโทษ
การขออนุญาต และการขอความช่วยเหลือ ฟังไม่เข้าใจ ทำไงดี คำถามชวนคุย
เตรียมตัวเดินทางอย่างไรดี ,(หน้า2) ได้เวลาเดินทางแล้ว เมื่อถึงจุดหมาย ,(หน้า2),(3),(4)
ที่โรงแรม,(หน้า2),(3),(4),(5) ไปเที่ยวกันเถอะ ,(หน้า2),(3),(4) ไปกันอย่างไรดี,(หน้า2),(3),(4),(5),(6)
กองทัพเดินด้วยท้อง,(หน้า2),(3) ได้เวลาช้อปปิ้งแล้ว,(หน้า2),(3),(4),(5),(6),(7) เมื่อเจอกับปัญหา,(หน้า2),(3),(4)
วันและเวลา,(หน้า2) คุยเกี่ยวกับเทศกาล,(หน้า2) ช่วงวันหยุดพักร้อนและปิดเทอม
การคุยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว,(หน้า2) สภาพอากาศโลก,(หน้า2),(3) การอธิบายลักษณะ,(หน้า2),(3)
การทำงาน,(หน้า2) การศึกษา,(หน้า2),(3) สถานภาพสมรสและครอบครัว,(หน้า2)
เวลาว่างและความสนใจ,(หน้า2),(3),(4),(5),(6) การคุยเกี่ยวกับเรื่องอินเตอร์เน็ต,(หน้า2),(3),(4) การขอยืม,(หน้า2)
การโทรศัพท์,(หน้า2),(3),(4) การนัดหมาย,(หน้า2),(3) การเชื้อเชิญ,(หน้า2)
ที่ธนาคาร,(หน้า2),(3) ที่ไปรษณีย์ ที่ร้านทำผมและสถานเสริมความงาม,(หน้า2),(3)
การชมและการตำหนิ,(หน้า2) ข้อห้ามและคำเตือน,(หน้า2) คำแนะนำและข้อเสนอ
ความชอบและความไม่ชอบ,(หน้า2) การเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย,(หน้า2) ความสามารถ,(หน้า2)
อารมณ์ความรู้สึก,(หน้า2) การแสดงความปรารถนาดี,(หน้า2),(3) ความถี่,(หน้า2)
การไปพบทันตแพทย์ การเช่าอพาร์ทเมนท์ ความแตกต่างทางด้านภาษา
บทเรียนภาษาอังกฤษของตำรวจภูธรภาค ๔ (PDF File)
ชุดที่ 1 English Conversation (VDO) ชุดที่ 2 English Conversation(VDO) ชุดที่ 3 English Conversation(VDO)
ชุดที่ 4 เทคนิคการถาม-ตอบภาษาอังกฤษ(VDO) ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน(VDO) 111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา (VDO)
10 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่คนไทยพูดผิดบ่อย (VDO) เคล็ดลับ (ฝึกพูดเช้า-เย็น) | กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง (VDO) Would you like และ ??Would you like to I (VDO)
พูดเป็นประโยคได้ แม้พื้นฐานน้อย (VDO) เรียนเท้นส์ง่ายกว่านี้ 4 เทนส์ที่ฝรั่งใช้ทุกวัน (VDO) ก็อปไปใช้ได้เลย 36 คำที่ใช้สำหรับงานโรงแรม (VDO)กลับหน้าแรก