นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเลื่อนไหล (53 ปี)  จำนวน 22 นาย(ร.ต.อ. 3 ร.ต.ท. 7 ร.ต.ต. 12)


ร.ต.อ.ปัญญา คำจันทร์
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
062 894 7198

ร.ต.อ.สุรมิตร แก่นดี
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
091 535 1663

ร.ต.อ.วิทยา เนตรวงษ์
รอง สว.(สส.)สภ.ท่าบ่อ
094 361 3984

ร.ต.ท.ปัญญา ปัญญาใส
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
065 625 1529

ร.ต.ท.ธนวัฒน์ จงปัตนา
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
087 489 8626

ร.ต.ท.เกษม แสงสายภักดี
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
085 451 3676

ร.ต.ท.เดชาธร สุนทองห้าว
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
093 556 4565

ร.ต.ท.สุริยา ก้อนวิมล
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
081 873 3959

ร.ต.ท.อาคม กัลยา
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
085 741 4532

ร.ต.ท.เสถียร วงศ์สุวรรณ
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
086 455 1689

ร.ต.ต.บุญสนอง สามารถ
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
089 865 1058

ร.ต.ต.อรุณ กองศิลป์
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
080 404 8638

ร.ต.ต.ประหยัด สุพันธะ
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
066 003 3888

ร.ต.ต.สมชาย จำปาเทศ
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
065 249 3020

ร.ต.ต.อลงกฎ วิเศษแก้ว
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
064 864 2549

ร.ต.ต.ประกาศิต นุลละวงศ์
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
082 261 4564

ร.ต.ต.กมล บุตะเขียว
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
085 010 8526

ร.ต.ต.ชัชวาลย์ ภูกิ่งเงิน
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
081 544 9344

ร.ต.ต.สัญญา แจ่มกระจ่าง
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
061 982 3292

ร.ต.ต.ปรีชา สุพันธะ
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
095 948 9095

ร.ต.ต.พิจิตร โคตรชมภู
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
063 909 2508

ร.ต.ต.นิรุส พุ่มไพจิตร
รอง สว.(ป.)สภ.ท่าบ่อ
085 751 5799

  
  
  

  
  
  
   ... HOME ...  |งานสอบสวน| |งานสืบสวน||งานป้องกันปราบปราม| |ชั้นประทวน|


กลับหน้าแรก